Latest News‎ > ‎

Dianchúrsa Gaeilge in Ard Mhacha 11th May

posted 1 May 2013, 05:55 by Unknown user
 

Dianchúrsa Gaeilge in Ard Mhacha 11th May
 

Beidh dianchúrsa Gaeilge ar siúl sa Pháirc Lúthchleasaíochta in Ard Mhacha Dé Sathairn 11 Bealtaine idir 11am agus 4pm. Beidh bunrang, meánrang agus ardrang ann. Beidh táille £10 ar na ranganna le lón san áireamh ar an táille sin. Beidh ionadaí ón fheachtas Líofa i láthair le labhairt ar an togra agus foghlaimeoirí Ard Mhacha a spreagadh le bheith páirteach san fheachtas. Más mian leat spás a chur in áirithe ar an chúrsa, déan teagmháil le Seán ar 028 3751 5229 nó ar  sean@cairdeteo.com. Irishculturalofficer.armagh@gaa.ie  / 07753863293

 

There will be an intensive Irish course in the Athletic Grounds in Armagh on Saturday 11 May between 11am and 4pm. There will be classes for beginners, intermediate and advanced. The cost of £10 includes lunch. The development officer from the Department of Culture's Líofa campaign will be present to speak about the project and to encourage learners in Armagh to sign up to the campaign. If you would like to book a place on the course, contact Seán on 028 3751 5229 or sean@cairdeteo.com or Irishculturalofficer.armagh@gaa.ie  / 07753863293

Comments