Latest News‎ > ‎

Irish language intensive course

posted 9 Feb 2012, 04:52 by Unknown user
 
 

Beidh dianchúrsaí Gaeilge ar siúl ar an Satharn bheag seo 11 Feabhra i bPáirc Lúthchleasaíochta Uí Mhuireagáin in Ard Mhacha idir 11 ar maidin agus 4 tráthnóna. Beidh bunrang, meánrang agus ardrang ar siúl. Beidh costas £10 ar an chúrsa agus cuirfear lón ar fáil. Beidh 5 dhianchúrsa eile ar siúl sa Pháirc Lúthchleasaíochta i rith na bliana ar 14 Aibreán, 12 Bealtaine, 9 Meitheamh, 8 Meán Fómhair agus 10 Samhain agus beidh ráta speisialta de £50 ar fáil do na daoine sin ar mhian leo áit a chur in áirithe agus íocaíocht a thabhairt roimh ré don 6 dhianchúrsa. Más mian leat tuilleadh eolais a fháil nó más mian leat áit a chur in áirithe, déan teagmháil le Seán ar 028 3751 5229 nó cuir r-phost chuige ar sean@cairdeteo.com. Bheinn buíoch dá bhféadfadh sibh an scéal a chur ar aghaidh chuig duine ar bith a gcuirfeadh spéis ann.

 

There will be an Irish language intensive course this Saturday, 11 February, at the Morgan Athletic Grounds in Armagh from 11am to 4pm. There will be a classes for beginners, intermediate and advanced levels. The intensive course will cost £10 and this price will include lunch. There will be 5 more intensive courses at the Athletic Grounds during the year on 14 April, 12 May, 9 June, 8 September and 10 November and a special rate of £50 is available for those who wish to book and pay in advance for all 6 courses. If you would like more information or if you wish to book a place on the February course, please contact Seán on 028 3751 5229 or at sean@cairdeteo.com.  irishculturalofficer.armagh@ gaa.ie Phone    07753863293 .

Comments